Νομική σημείωση και δήλωση αποποίησης ευθυνών

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Αυτός ο ιστότοπος και όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, τα κινούμενα σχέδια και τα βίντεο καθώς και η διάταξη αυτών, σε αυτόν τον ιστότοπο, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα εμπορικά δικαιώματα προστασίας. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων δεν μπορεί να αντιγραφεί, να διαδοθεί, να τροποποιηθεί ή να γίνει προσβάσιμο σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού ή/και των χορηγών αδείας. Ορισμένες ιστοσελίδες της πλατφόρμας περιέχουν επίσης εικόνες που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Εμπορικά σήματα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα στις ιστοσελίδες της Online Κιμωλίας προστατεύονται από την νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για τα εμπορικά σήματα της Online Κιμωλίας, τις σφραγίδες, τα λογότυπα και τα εμβλήματα της εταιρείας. Τα στοιχεία σημάτων και σχεδίων που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Online Κιμωλίας.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε με τη μέγιστη προσοχή. Παρόλα αυτά η Online Κιμωλία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται. Η Online Κιμωλία με το παρόν αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εκτός από την περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Online Κιμωλίας. Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν ή να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.

Προσωπικά δεδομένα

Στον παρόντα ιστότοπο δε δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Οι λογαριασμοί πρόσβασης που δίνονται είναι γενικού σκοπού και με τυχαία ονόματα χωρίς να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους χρήστες των λογαριασμών. Όποια επεξεργασία των λογαριασμών, είτε μέσω αλλαγής ονόματος είτε μέσω αλλαγής εικόνας προφιλ και άλλων λεπτομερειών, απαλάσσει την Online Κιμωλία απο όποια ζημιά μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής, είτε αυτή αφορά δημοσιοποίηση των στοιχείων του χρήστη είτε αφορά έκθεση τρίτων προσώπων (παραδείγματος χάριν, αν κάποιος αλλάξει ένα όνομα χρήστη στο όνομα ενός υπαρκτού τρίτου προσώπου). Η Online Κιμωλία με το παρόν αποκλείει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των λογαριασμών που δίνονται.

Ορθή χρήση 

Παρακαλούμε για την ορθή χρήση του ιστότοπου. Στα κοινόχρηστα αλλά και ιδιωτικά εργαλεία που δίνονται, δεν υπάρχει moderation, δηλαδή δεν ελέγχονται από εμάς. Βασιζόμαστε σε εσάς για να μας κάνετε αναφορά για περιεχόμενο που αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρενόχληση ή ρητορική μίσους ή ακατάλληλη γλώσσα. Δεσμευόμαστε ότι κάθε τέτοιο περιεχόμενο θα αφαιρείται αμέσως. Επιπρόσθετα, οι λογαριασμοί που δίνονται είναι ανώνυμοι και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό στοιχείο των χρηστών που κάνουν τις κρατήσεις, καθώς οι ίδιοι λογαριασμοί ανακυκλώνονται και δίνονται ξανά με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να μην αλλάζετε τις φωτογραφίες προφίλ, ή τους κωδικούς ή οποίο άλλο στοιχείο του λογαριασμού, κατά τις 24 ώρες στις οποίες έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. 

Η προσπάθεια της Online Κιμωλίας αποτελεί μια καλοπροαίρετη και ερασιτεχνική προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Κορονοϊού. Βασιζόμαστε στην δική σας ορθή χρήση για να μπορέσει η Online Κιμωλία να "υπάρξει" χωρίς προβλήματα.