Ένα από τα τραπέζια μας. Μέσα σε αυτό θα βρείτε εργαλεία με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε αλλά και να μας αφήσετε κάποιο μήνυμα. Είτε για να το δούμε εμείς, είτε για να το δούν οι επόμενοι που θα χρησιμοποιήσουν το τραπέζι τις επόμενες μέρες!